โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 07 เมษายน 2557 1210
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 02 เมษายน 2557 3054
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 02 เมษายน 2557 1644
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 02 เมษายน 2557 1519
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน 02 เมษายน 2557 1280
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 26 กุมภาพันธ์ 2557 2411
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 26 กุมภาพันธ์ 2557 2873
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 2884
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 1946
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 3394
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 27 มกราคม 2557 2005
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 มกราคม 2557 1536
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 22 มกราคม 2557 1676
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 15 มกราคม 2557 1496
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 03 มกราคม 2557 3062
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค 03 มกราคม 2557 1496
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช 03 มกราคม 2557 1623
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 1835
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 3094
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 09 ตุลาคม 2556 5151
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2556 2077
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย 19 กันยายน 2556 2441
Pantip Robot Contest 2013 19 กันยายน 2556 1833
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 19 กันยายน 2556 2144
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน 02 สิงหาคม 2556 1959
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย 16 กรกฎาคม 2556 1899
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ 12 กรกฎาคม 2556 1901
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น 12 กรกฎาคม 2556 1742
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 12 กรกฎาคม 2556 2260
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12 กรกฎาคม 2556 1971
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2649
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2855
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) 04 กรกฎาคม 2556 2845
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 04 กรกฎาคม 2556 2820
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2778
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 03 กรกฎาคม 2556 2314
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 03 กรกฎาคม 2556 1772
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ 31 พฤษภาคม 2556 2180
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 20 พฤษภาคม 2556 2615
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน 05 เมษายน 2556 2813
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 04 เมษายน 2556 2467