โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 1966
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1776
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 892
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1171
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 758
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2168
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1036
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 793
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 656
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 736
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 725
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 865
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 711
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1571
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1087
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1043
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1582
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1365
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1283
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1268
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 784
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1383
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 886
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1247
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 978
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 944
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1190
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 766
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 809
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 855
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1329
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 954
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1526
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1544
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 798
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1166
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1518
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 785
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1351
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2142