โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 1901
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1717
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 863
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1137
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 733
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2116
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1006
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 756
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 623
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 705
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 692
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 826
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 686
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1533
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1054
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1003
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1536
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1323
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1241
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1225
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 751
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1351
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 857
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1207
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 943
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 911
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1152
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 730
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 775
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 822
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1288
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 917
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1477
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1492
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 756
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1124
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1462
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 750
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1314
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2094