โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 1837
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1634
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 829
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1069
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 705
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2038
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 973
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 724
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 588
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 679
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 661
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 783
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 658
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1469
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1011
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 954
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1484
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1283
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1199
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1163
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 727
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1296
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 817
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1155
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 899
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 876
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1112
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 693
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 743
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 782
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1240
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 869
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1414
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1432
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 711
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1076
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1415
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 726
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1268
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2032