โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 691
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 24 พฤษภาคม 2559 486
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 413
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24 พฤษภาคม 2559 434
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 24 พฤษภาคม 2559 1213
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 23 มีนาคม 2559 1030
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 13 กุมภาพันธ์ 2559 800
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2559 1083
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 06 กุมภาพันธ์ 2559 524
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล 06 กุมภาพันธ์ 2559 505
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 06 กุมภาพันธ์ 2559 533
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) 06 กุมภาพันธ์ 2559 486
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” 06 กุมภาพันธ์ 2559 1329
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS 06 กุมภาพันธ์ 2559 498
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 06 กุมภาพันธ์ 2559 572
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12 มกราคม 2559 1079
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน 12 มกราคม 2559 1227
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู 12 มกราคม 2559 835
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 12 มกราคม 2559 850
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 12 มกราคม 2559 762
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 12 มกราคม 2559 517
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2559 622
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 17 ธันวาคม 2558 1225
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 14 ธันวาคม 2558 1466
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad 13 ธันวาคม 2558 1049
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2558 621
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 12 ธันวาคม 2558 691
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา 05 ธันวาคม 2558 514
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 03 ธันวาคม 2558 509
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 01 ธันวาคม 2558 653
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" 30 พฤศจิกายน 2558 1150
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” 25 พฤศจิกายน 2558 1535
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) 25 พฤษภาคม 2558 1383
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 17 พฤษภาคม 2558 1330
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 13 พฤษภาคม 2558 828
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 พฤษภาคม 2558 975
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 12 พฤษภาคม 2558 1326
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ 12 พฤษภาคม 2558 985
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 12 พฤษภาคม 2558 794
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 12 พฤษภาคม 2558 689