โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 782
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 24 พฤษภาคม 2559 532
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 449
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24 พฤษภาคม 2559 471
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 24 พฤษภาคม 2559 1288
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 23 มีนาคม 2559 1080
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 13 กุมภาพันธ์ 2559 839
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2559 1133
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 06 กุมภาพันธ์ 2559 551
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล 06 กุมภาพันธ์ 2559 543
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 06 กุมภาพันธ์ 2559 579
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) 06 กุมภาพันธ์ 2559 537
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” 06 กุมภาพันธ์ 2559 1382
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS 06 กุมภาพันธ์ 2559 543
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 06 กุมภาพันธ์ 2559 609
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12 มกราคม 2559 1120
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน 12 มกราคม 2559 1280
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู 12 มกราคม 2559 881
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 12 มกราคม 2559 884
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 12 มกราคม 2559 801
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 12 มกราคม 2559 543
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2559 670
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 17 ธันวาคม 2558 1256
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 14 ธันวาคม 2558 1525
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad 13 ธันวาคม 2558 1085
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2558 661
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 12 ธันวาคม 2558 734
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา 05 ธันวาคม 2558 549
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 03 ธันวาคม 2558 556
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 01 ธันวาคม 2558 701
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" 30 พฤศจิกายน 2558 1225
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” 25 พฤศจิกายน 2558 1615
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) 25 พฤษภาคม 2558 1430
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 17 พฤษภาคม 2558 1391
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 13 พฤษภาคม 2558 867
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 พฤษภาคม 2558 1019
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 12 พฤษภาคม 2558 1383
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ 12 พฤษภาคม 2558 1043
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 12 พฤษภาคม 2558 838
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 12 พฤษภาคม 2558 718