โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
อบรมการจัดทำโครงงานโครงการ ทสรช. เขียนโดย webmaster 27
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เขียนโดย webmaster 32
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 16
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เขียนโดย webmaster 42
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย webmaster 25
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน เขียนโดย webmaster 19
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน เขียนโดย webmaster 26
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 15
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย webmaster 18
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 22
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 19
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย webmaster 105
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย webmaster 447
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 606
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 286
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 192
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 เขียนโดย webmaster 95
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 89
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1886
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก เขียนโดย webmaster 16
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 436
กิจกรรม A-Math Crossword Game เขียนโดย webmaster 15
สอบนักธรรมประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 13
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 137
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 89
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 564
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 87
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 72
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 165
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 82
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 50
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 66
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 466
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 460
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 249
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 207
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 245
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 432
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 146
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 262
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 178
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 607
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 236
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 186
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 167
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 211
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 242
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 189
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 401
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 294
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 589
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 615
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 377
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 528
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 353
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 310
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1060
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 133
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 127