โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 240
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 67
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 32
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 495
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 27
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 22
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 43
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 20
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 11
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 15
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 387
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 385
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 201
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 167
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 196
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 392
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 104
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 231
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 123
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 541
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 178
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 133
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 118
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 164
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 197
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 154
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 359
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 267
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 545
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 573
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 326
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 475
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 310
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 262
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 984
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 98
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 88