โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 420
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 778
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET เขียนโดย webmaster 235
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน เขียนโดย webmaster 132
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน เขียนโดย webmaster 88
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 เขียนโดย webmaster 46
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย webmaster 50
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact เขียนโดย webmaster 277
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 เขียนโดย webmaster 34
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย webmaster 170
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer เขียนโดย webmaster 57
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เขียนโดย webmaster 93
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 41
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เขียนโดย webmaster 77
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย webmaster 59
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน เขียนโดย webmaster 38
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน เขียนโดย webmaster 69
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 43
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย webmaster 55
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 52
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 47
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย webmaster 155
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย webmaster 474
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 635
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 314
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 217
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 เขียนโดย webmaster 121
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 112
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1934
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก เขียนโดย webmaster 34
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 467
กิจกรรม A-Math Crossword Game เขียนโดย webmaster 37
สอบนักธรรมประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 33
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 158
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 130
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 610
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 107
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 95
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 206
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 112
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 70
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 85
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 501
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 488
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 268
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 231
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 265
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 453
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 163
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 279
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 211
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 632
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 258
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 211
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 186
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 241
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 264
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 206
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 423
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 317
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 610
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 640
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 404
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 561
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 372
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 330
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1116
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 159
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 151