โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ขอเชิญร่วมงานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 15 กุมภาพันธ์ 2561 649
หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4 15 กุมภาพันธ์ 2561 731
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 4571
ประกาศหยุดเรียน 3-9 มกราคม 2561 02 มกราคม 2561 57
ประกาศหยุดเรียนในกรีพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ 22 ธันวาคม 2560 814
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม Open House ปี 2560 19 ธันวาคม 2560 139
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริการงานก่อสร้างส้วมนักเรียน จำนวน 4 หลัง 12 ธันวาคม 2560 92
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 28 พฤศจิกายน 2560 483
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 9 พ.ย. 60 เพื่อเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา 08 พฤศจิกายน 2560 120
ประกาศลดคาบเวลาเรียนเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 01 พฤศจิกายน 2560 93
ขอเช็ญร่วมงานตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำปี 2560 08 สิงหาคม 2560 527
ประกาศประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2560 313
แจ้งเปลี่ยนเวลาเรียนวันที่ 24-26 ก.ค. 60 21 กรกฎาคม 2560 680
ดาวน์โหลดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12 พฤษภาคม 2560 5207
รายชื่อครูที่เข้าร่วมอบรม STEM วันที่ 1-3 พ.ค. 60 29 เมษายน 2560 636
แจ่งคำความจำนงในกรณีไม่มีที่เรียน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 5-20 เม.ย. 60 10 เมษายน 2560 858
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 06 เมษายน 2560 2045
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 05 เมษายน 2560 2324
แจ้งข้อมูลการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ม.1/1 และ 4/1 17 มีนาคม 2560 466
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 10 มีนาคม 2560 1103
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 09 มีนาคม 2560 1965
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปลายภาคเรียนที่ 2-2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 622
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ม.4 28 กุมภาพันธ์ 2560 588
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ม.1 28 กุมภาพันธ์ 2560 767
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 940
หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ม.3 จากโรงเรียน น.พ.ก. เข้าศึกษาต่อ ม.4 11 กุมภาพันธ์ 2560 1054
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 11 กุมภาพันธ์ 2560 1973
ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน น.พ.ก. 09 มกราคม 2560 199
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 06 มกราคม 2560 427
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษวันที่ 30 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 1339