โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 9 พ.ย. 60 เพื่อเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา 08 พฤศจิกายน 2560 45
ประกาศลดคาบเวลาเรียนเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 01 พฤศจิกายน 2560 50
ขอเช็ญร่วมงานตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำปี 2560 08 สิงหาคม 2560 483
ประกาศประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2560 284
แจ้งเปลี่ยนเวลาเรียนวันที่ 24-26 ก.ค. 60 21 กรกฎาคม 2560 649
ดาวน์โหลดตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12 พฤษภาคม 2560 5107
รายชื่อครูที่เข้าร่วมอบรม STEM วันที่ 1-3 พ.ค. 60 29 เมษายน 2560 536
แจ่งคำความจำนงในกรณีไม่มีที่เรียน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 5-20 เม.ย. 60 10 เมษายน 2560 831
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 06 เมษายน 2560 2014
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 05 เมษายน 2560 2270
แจ้งข้อมูลการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ม.1/1 และ 4/1 17 มีนาคม 2560 435
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 10 มีนาคม 2560 1074
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 09 มีนาคม 2560 1937
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปลายภาคเรียนที่ 2-2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 575
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ม.4 28 กุมภาพันธ์ 2560 562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ม.1 28 กุมภาพันธ์ 2560 740
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 916
หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ม.3 จากโรงเรียน น.พ.ก. เข้าศึกษาต่อ ม.4 11 กุมภาพันธ์ 2560 999
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 11 กุมภาพันธ์ 2560 1898
ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน น.พ.ก. 09 มกราคม 2560 150
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 06 มกราคม 2560 366
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษวันที่ 30 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 1315
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 22 ธันวาคม 2559 607
กำหนดการพิธีเปิดกีฬาสีประจำปี 2559 และการแปรอักษรเทิดพระเกียรติ 24 พฤศจิกายน 2559 653
แก้ไขตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 09 พฤศจิกายน 2559 1013
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 31 ตุลาคม 2559 696
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 25 ตุลาคม 2559 1645
แก้ไขประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร (๘๑.๑๐.๑๕.๑๓ )อาคารเอนกประสงค์อาคารกีฬา โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 19 กันยายน 2559 799
การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 29 กรกฎาคม 2559 388
ผลการประกวดเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ 11 กรกฎาคม 2559 457