โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

แจ้งเปลี่ยนเวลาเรียนวันที่ 24-26 ก.ค. 60

    ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ฝึกเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ของนักเรียนในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. และโรงเรียนได้มีการอบรมให้กับคณะครูในการทำข้อสอบออนไลน์ สำหรับใช้ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
    ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 โดยกำหนดเริ่มเรียนเวลา 07.40 น. และเลิกเรียนเวลา 12.20 น. ตั้งแต่วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560

Attachments:
FileFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (changtime.pdf)หนังสือแจ้งเปลี่ยนเวลาเรียน578 Kb3707/21/17 09:48