โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ประกาศหยุดเรียนในกรีพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

      ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  และโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  

      ในการนี้  จึงของแจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษ  ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม  2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

Attachments:
FileFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (stop-learning.jpg)ประกาศแจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษ1028 Kb2412/22/17 13:21