โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ประกาศหยุดเรียน 3-9 มกราคม 2561


      ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ดังนั้น จึงประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 3-9 มกราคม 2561 เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ และจะเปิดเรียนในวันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป