โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4