โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

จำนวนนักเรียน-ปีการศึกษา 2554