แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 04 เมษายน 2556 2205
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน 04 เมษายน 2556 5539
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 04 เมษายน 2556 2053
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 20 มีนาคม 2556 2309
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 3721
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 08 มีนาคม 2556 1813
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว 08 มีนาคม 2556 3148
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 2206
กิจกรรม"ต่อยอดความคิดโดยผลิตโครงงาน" 20 กุมภาพันธ์ 2556 2012
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 2597
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 12 กุมภาพันธ์ 2556 2064
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 12 กุมภาพันธ์ 2556 3286
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 06 กุมภาพันธ์ 2556 1950
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 30 มกราคม 2556 2111
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 30 มกราคม 2556 2943
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 มกราคม 2556 1939
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 24 มกราคม 2556 3490
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต 19 มกราคม 2556 2991
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 19 มกราคม 2556 3398
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 16 มกราคม 2556 2650
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 ธันวาคม 2555 2797
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 07 ธันวาคม 2555 2830
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 04 ธันวาคม 2555 5072
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 04 ธันวาคม 2555 2063
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 03 ธันวาคม 2555 2895
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 03 ธันวาคม 2555 2357
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 05 กันยายน 2555 2489
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 05 กันยายน 2555 2168
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 04 กันยายน 2555 2893
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก 03 กันยายน 2555 2244
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 03 กันยายน 2555 2935
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 22 สิงหาคม 2555 2349
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา 22 สิงหาคม 2555 2343
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 22 สิงหาคม 2555 3458
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น 22 สิงหาคม 2555 2319
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 10 สิงหาคม 2555 2396
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555 2702
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด 06 สิงหาคม 2555 6627
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 03 สิงหาคม 2555 3255
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 03 สิงหาคม 2555 3403
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 03 สิงหาคม 2555 8720
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" 23 กรกฎาคม 2555 4537
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" 23 กรกฎาคม 2555 3000
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" 23 กรกฎาคม 2555 4101
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย 13 กรกฎาคม 2555 6676
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 11 กรกฎาคม 2555 3342
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" 11 กรกฎาคม 2555 3191
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3681
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3529