แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 04 เมษายน 2556 2170
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน 04 เมษายน 2556 5444
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 04 เมษายน 2556 2018
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 20 มีนาคม 2556 2273
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 3692
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 08 มีนาคม 2556 1780
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว 08 มีนาคม 2556 3095
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 2171
กิจกรรม"ต่อยอดความคิดโดยผลิตโครงงาน" 20 กุมภาพันธ์ 2556 1979
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 2560
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 12 กุมภาพันธ์ 2556 2018
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 12 กุมภาพันธ์ 2556 3254
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 06 กุมภาพันธ์ 2556 1919
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 30 มกราคม 2556 2079
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 30 มกราคม 2556 2910
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 มกราคม 2556 1901
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 24 มกราคม 2556 3438
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต 19 มกราคม 2556 2957
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 19 มกราคม 2556 3364
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 16 มกราคม 2556 2617
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 ธันวาคม 2555 2760
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 07 ธันวาคม 2555 2798
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 04 ธันวาคม 2555 5033
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 04 ธันวาคม 2555 2031
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 03 ธันวาคม 2555 2859
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 03 ธันวาคม 2555 2326
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 05 กันยายน 2555 2462
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 05 กันยายน 2555 2138
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 04 กันยายน 2555 2858
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก 03 กันยายน 2555 2213
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 03 กันยายน 2555 2898
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 22 สิงหาคม 2555 2316
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา 22 สิงหาคม 2555 2301
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 22 สิงหาคม 2555 3424
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น 22 สิงหาคม 2555 2287
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 10 สิงหาคม 2555 2352
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555 2674
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด 06 สิงหาคม 2555 6593
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 03 สิงหาคม 2555 3218
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 03 สิงหาคม 2555 3366
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 03 สิงหาคม 2555 8691
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" 23 กรกฎาคม 2555 4500
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" 23 กรกฎาคม 2555 2964
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" 23 กรกฎาคม 2555 4066
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย 13 กรกฎาคม 2555 6640
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 11 กรกฎาคม 2555 3307
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" 11 กรกฎาคม 2555 3160
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3640
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3493