แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 04 เมษายน 2556 2851
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน 04 เมษายน 2556 6321
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 04 เมษายน 2556 2770
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 20 มีนาคม 2556 2993
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 4398
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 08 มีนาคม 2556 2513
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว 08 มีนาคม 2556 3888
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 2968
กิจกรรม"ต่อยอดความคิดโดยผลิตโครงงาน" 20 กุมภาพันธ์ 2556 2673
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 3239
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 12 กุมภาพันธ์ 2556 2740
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 12 กุมภาพันธ์ 2556 3993
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 06 กุมภาพันธ์ 2556 2723
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 30 มกราคม 2556 2760
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 30 มกราคม 2556 3597
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 มกราคม 2556 2607
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 24 มกราคม 2556 4538
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต 19 มกราคม 2556 3650
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 19 มกราคม 2556 4175
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 16 มกราคม 2556 3299
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 ธันวาคม 2555 3527
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 07 ธันวาคม 2555 3560
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 04 ธันวาคม 2555 5873
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 04 ธันวาคม 2555 2701
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 03 ธันวาคม 2555 3582
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 03 ธันวาคม 2555 3032
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 05 กันยายน 2555 3186
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 05 กันยายน 2555 2933
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 04 กันยายน 2555 3646
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก 03 กันยายน 2555 2924
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 03 กันยายน 2555 3711
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 22 สิงหาคม 2555 3022
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา 22 สิงหาคม 2555 3052
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 22 สิงหาคม 2555 4262
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น 22 สิงหาคม 2555 3177
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 10 สิงหาคม 2555 3123
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555 3394
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด 06 สิงหาคม 2555 7239
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 03 สิงหาคม 2555 3897
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 03 สิงหาคม 2555 4219
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 03 สิงหาคม 2555 9458
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" 23 กรกฎาคม 2555 5272
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" 23 กรกฎาคม 2555 3710
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" 23 กรกฎาคม 2555 4724
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย 13 กรกฎาคม 2555 7301
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 11 กรกฎาคม 2555 3993
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" 11 กรกฎาคม 2555 3922
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 4342
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 4209