แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 07 เมษายน 2557 1438
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 02 เมษายน 2557 3456
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 02 เมษายน 2557 1890
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 02 เมษายน 2557 1750
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน 02 เมษายน 2557 1624
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 26 กุมภาพันธ์ 2557 2646
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 26 กุมภาพันธ์ 2557 3195
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 3131
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 2184
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 3641
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 27 มกราคม 2557 2246
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 มกราคม 2557 1771
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 22 มกราคม 2557 1902
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 15 มกราคม 2557 1730
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 03 มกราคม 2557 3408
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค 03 มกราคม 2557 1734
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช 03 มกราคม 2557 1947
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 2239
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 3337
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 09 ตุลาคม 2556 5460
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2556 2305
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย 19 กันยายน 2556 2659
Pantip Robot Contest 2013 19 กันยายน 2556 2108
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 19 กันยายน 2556 2445
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน 02 สิงหาคม 2556 2269
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย 16 กรกฎาคม 2556 2205
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ 12 กรกฎาคม 2556 2146
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น 12 กรกฎาคม 2556 1981
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 12 กรกฎาคม 2556 2488
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12 กรกฎาคม 2556 2314
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2992
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3165
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) 04 กรกฎาคม 2556 3240
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 04 กรกฎาคม 2556 3060
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3112
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 03 กรกฎาคม 2556 2548
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 03 กรกฎาคม 2556 1985
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ 31 พฤษภาคม 2556 2497
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 20 พฤษภาคม 2556 2860
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน 05 เมษายน 2556 3084
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 04 เมษายน 2556 2698