แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 07 เมษายน 2557 1510
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 02 เมษายน 2557 3547
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 02 เมษายน 2557 1971
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 02 เมษายน 2557 1816
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน 02 เมษายน 2557 1699
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 26 กุมภาพันธ์ 2557 2713
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 26 กุมภาพันธ์ 2557 3263
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 3188
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 2263
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 3699
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 27 มกราคม 2557 2307
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 มกราคม 2557 1835
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 22 มกราคม 2557 1967
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 15 มกราคม 2557 1794
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 03 มกราคม 2557 3467
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค 03 มกราคม 2557 1792
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช 03 มกราคม 2557 2013
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 2306
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 3424
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 09 ตุลาคม 2556 5525
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2556 2369
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย 19 กันยายน 2556 2727
Pantip Robot Contest 2013 19 กันยายน 2556 2197
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 19 กันยายน 2556 2510
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน 02 สิงหาคม 2556 2344
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย 16 กรกฎาคม 2556 2264
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ 12 กรกฎาคม 2556 2214
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น 12 กรกฎาคม 2556 2059
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 12 กรกฎาคม 2556 2552
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12 กรกฎาคม 2556 2373
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3058
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3230
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) 04 กรกฎาคม 2556 3315
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 04 กรกฎาคม 2556 3113
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3194
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 03 กรกฎาคม 2556 2619
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 03 กรกฎาคม 2556 2041
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ 31 พฤษภาคม 2556 2558
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 20 พฤษภาคม 2556 2929
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน 05 เมษายน 2556 3157
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 04 เมษายน 2556 2774