พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร