อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้ายอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมต้น ครั้งที่ 3 ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร