07/12 2556

โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์

 

จัดโครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]