กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556

จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ประจักษ์