กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556    [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร