แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2064
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1927
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 966
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1259
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 832
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2288
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1139
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 895
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 761
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 833
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 839
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 953
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 803
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1687
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1209
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1164
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1676
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1437
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1398
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1363
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 880
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1460
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 980
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1371
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1097
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1063
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1283
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 896
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 907
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 955
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1427
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1056
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1634
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1659
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 877
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1279
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1590
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 890
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1434
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2240