แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2166
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2054
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1045
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1353
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 943
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2360
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1234
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1004
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 852
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 927
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 965
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1045
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 893
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1788
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1299
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1254
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1771
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1525
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1501
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1439
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 998
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1587
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1071
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1468
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1190
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1135
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1371
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 985
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 985
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1030
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1503
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1145
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1714
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1731
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 971
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1414
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1674
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 983
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1521
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2344