แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2422
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2364
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1372
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1578
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1212
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2575
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1469
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1260
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1073
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1138
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1210
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1293
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1105
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2012
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1540
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1476
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1991
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1761
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1709
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1651
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1251
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1826
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1305
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1755
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1489
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1352
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1612
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1210
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1201
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1276
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1791
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1397
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1927
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1942
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1199
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1684
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1913
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1225
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1843
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2609