แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2652
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2746
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1615
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1811
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1441
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2795
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1696
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1512
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1319
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1363
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1476
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1577
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1328
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2227
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1724
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1701
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2195
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2005
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1918
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1863
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1483
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2060
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1551
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2022
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1677
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1574
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1828
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1429
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1409
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1492
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1994
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1624
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2138
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2146
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1424
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2175
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2168
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1433
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2089
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2834