แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 1991
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1816
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 906
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1190
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 767
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2204
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1046
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 804
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 666
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 749
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 739
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 886
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 729
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1601
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1120
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1077
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1606
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1377
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1313
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1298
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 800
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1401
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 904
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1284
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1002
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 967
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1208
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 800
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 829
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 876
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1347
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 979
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1558
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1574
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 812
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1181
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1532
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 810
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1362
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2169