แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2949
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 3276
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1906
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 2158
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1715
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 3086
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1997
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1806
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1604
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1644
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1784
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1905
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1639
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2547
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 2797
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 2028
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2519
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2320
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 2210
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 2150
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1775
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2334
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1847
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2351
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1946
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1863
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 2138
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1745
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1686
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1796
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 2277
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1897
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2443
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2452
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1694
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2880
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2467
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1705
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2373
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 3164