แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2486
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2448
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1429
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1633
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1269
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2619
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1525
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1327
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1136
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1196
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1281
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1356
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1159
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2056
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1585
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1531
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2042
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1821
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1755
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1697
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1309
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1889
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1367
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1818
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1530
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1405
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1670
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1269
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1252
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1328
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1839
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1461
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1972
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1999
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1258
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1761
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1969
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1277
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1897
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2665