แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2552
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2569
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1501
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1707
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1345
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2693
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1592
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1413
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1218
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1272
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1370
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1448
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1232
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2129
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1642
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1605
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2103
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1896
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1827
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1771
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1386
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1959
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1446
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1910
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1598
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1481
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1745
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1338
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1320
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1392
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1907
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1527
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2040
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2060
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1334
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1916
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2052
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1346
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1984
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2747