แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2601
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2653
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1556
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1749
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1385
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2736
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1633
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1457
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1264
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1315
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1423
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1504
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1274
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2177
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1681
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1648
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2145
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1949
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1871
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1807
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1430
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1996
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1494
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1960
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1633
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1524
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1780
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1379
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1361
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1437
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1941
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1573
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2078
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2095
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1375
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2012
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2099
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1388
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2031
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2788