แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2365
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2294
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1331
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1536
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1148
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2539
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1420
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1203
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1030
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1099
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1153
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1230
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1069
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1968
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1490
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1436
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1952
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1710
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1673
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1612
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1192
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1780
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1254
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1692
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1445
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1309
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1557
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1166
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1162
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1228
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1754
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1338
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1891
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1910
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1157
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1632
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1869
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1176
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1792
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2543