แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2119
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1993
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 989
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1317
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 898
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2326
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1195
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 946
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 809
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 891
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 911
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1001
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 851
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1726
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1256
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1222
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1730
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1489
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1458
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1404
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 944
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1531
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1035
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1418
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1150
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1102
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1330
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 924
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 955
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 986
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1471
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1094
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1686
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1695
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 924
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1348
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1628
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 946
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1471
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2291