แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2866
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 3119
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1819
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 2071
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1638
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 3004
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1913
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1722
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1523
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1559
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1707
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1816
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1546
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2448
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 2708
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1938
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2420
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2216
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 2123
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 2073
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1694
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2253
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1777
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2259
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1879
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1777
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 2047
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1660
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1603
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1712
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 2201
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1816
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2360
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2380
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1619
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2646
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2384
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1617
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2299
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 3065