แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2712
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2841
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1672
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1875
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1494
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2852
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1760
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1560
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1372
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1416
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1546
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1651
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1387
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2289
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1777
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1761
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2260
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2063
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1970
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1918
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1533
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2113
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1621
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2085
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1737
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1631
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1886
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1490
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1462
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1553
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 2050
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1663
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2193
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2208
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1477
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2391
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2233
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1481
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2144
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2893