แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายก พ.ศ. 2557 จำนวน 460 เครื่อง มาชมภาพบรรยากาศกันครับ [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

ครูคอมพิวเตอร์ทำการบันทึกหมายเลข Serial Number ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้นักเรียนเซ็นชื่อรับ ขอขอบคุณครูวรรณนา จูคง ที่ให้ยืมเครื่องแสกนบาร์โค๊ดจากงานห้องสมุดนะครับ

 

นักเรียน ม.5/5 ย้ายคอมพิวเตอร์ Tablet จากห้องพักครูคอมพิวเตอร์ไปที่หอประชุม เพื่อจัดเตียมสถานที่ให้น้องๆ ม.2 มารับ Tablet งานนี้ขอขอบคุณครูถนอม ศรีโยวงศ์ ที่ให้เวลาเรียนนักเรียน ม.5/5 มากๆ ครับ

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวุฒิศักดิ์  แดงสกุล ชี้แจงรายละเอียด และข้อปฏิบัติการใช้เครื่อง Tablet แก่นักเรียน

 

นักเรียนเซ็นชื่อรับเครื่อง Tablet โดยมีครูที่ปรึกษา ครูคอมพิวเตอร์ และพี่ๆ นักเรียน ม.5/5 ตรวจสอบหมายเลข Serial Number กับชื่อนักเรียนว่าตรงกันหรือไม่ ดูเด็กๆ จะดีใจกันมากนะครับ ยังไงก็ขอให้ดูแลเครื่องเป็นอย่างดี และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด

เบื้องหลังการถ่ายทำครับ  ทีมมดงาน ม.5/5 มีจิตอาสาเป็นเลิศ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ทำให้การแจก Tablet เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะ ม.6/4 ครูลืมถ่ายรูปไว้ตอนย้ายเครื่อง Tablet จากห้อง ผอ. มาที่ห้องคอมฯ [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]