โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi)

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ให้คลอบคลุ่มพื้นที่การใช้งานของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยจะดำเนินการตุั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยนักเรียนระดับชั้น ม.5/5 และ ระดับชั้น ม.6/4 ซึ่งเป็นนักเรียนสายคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการ มาชมภาพบรรยากาศกันครับ [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

 

อธิบายการคอนฟิกอุปกรณ์แก่นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.5/5 และ ชั้น ม.6/4

ว่างๆ จะมาเขียนต่อนะ