ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

งานคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม น.พ.ก. โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ครูนารีรัตน์  ครูเกศินีย์