สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล... [ภาพกิจกรรรม]