กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557

teacher-day57กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" กิจกรรมมุฑิตาจิตระหว่างนักเรียนและครู เพื่อเป็นศิริมงคลในการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาตลอดไป..[ภาพกิจกรรม]