แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand

ภาพการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ Robofest Thailand ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์        จ.นนทุบรี...ซึ่งนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย..

[ภาพกิจกรรม]