โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์


โครงการฟ้าใสปลอดภัยเอดส์  เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนรู้ถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยเรียน และวิธีป้องกันตัวจากการมีเพศสัมพันธ์ รู้เท่าทันโรคเอดส์  โรคที่น่ารังเกียจของสังคมไทย  [ภาพกิจกรรม]