ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์

ต้อนรับครูสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 [ภาพกิจกรรม]