พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อเตรียมถวายวัดต่าง ๆ ของอำเภอบ้านนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเข้าพรรษาตามประเพณีไทย  [ภาพกิจกรรม]