พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557

 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 แยกตามสีต่าง ๆ  4 สีประกอบด้วยวัดต่าง ๆ ดังนี้ วัดพิกุลแก้ว  วัดกระดาน  วัดทองย้อย  วัดสมอบุญคง  วัดช้าง ในเขตเทศบาลอำเภอบ้านนา [ภาพกิจกรรม]