กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร