รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม


วันอังคารที่่ 16 กันยายน 2557 นายอำนาจ  ประยูรศุข ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" ได้มอบทุนการศึกษาจากซุนเซ้งฟาร์มให้แก่นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี [ภาพกิจกรรม]