โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้

ในวันอังคารที่ 16 กันยายน  2557 นายอำนาจ  ประยูรศุข      ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลในการเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐืจากวัสดุเหลือใช้ [ภาพกิจกรรม]