กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

 

วันพุธที่  17 กันยายน 2557  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิยากร" จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน  5 ท่านได้แก่
1.รองผู้อำนวยการ เกียรศักดิ์  วงศ์ศิริ                          
2.ครูปราณี   สุกสว่าง                                              
3.ครูสมชาย  วุฒิเมธา                                              
4.ครูอิทธิชัย  ธนเศรษฐ์                                            
5.ครูนงเยาว์  ธนเศรษฐ์

[ภาพกิจกรรม]