การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3

[ภาพกิจกรรม]