กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช

[ภาพกิจกรรม] ภาพจาก....ร้านลูกปูวีดีโอ