แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 898
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 24 พฤษภาคม 2559 639
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 546
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24 พฤษภาคม 2559 586
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 24 พฤษภาคม 2559 1469
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 23 มีนาคม 2559 1180
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 13 กุมภาพันธ์ 2559 938
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2559 1285
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 06 กุมภาพันธ์ 2559 665
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล 06 กุมภาพันธ์ 2559 651
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 06 กุมภาพันธ์ 2559 697
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) 06 กุมภาพันธ์ 2559 662
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” 06 กุมภาพันธ์ 2559 1492
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS 06 กุมภาพันธ์ 2559 665
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 06 กุมภาพันธ์ 2559 695
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12 มกราคม 2559 1224
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน 12 มกราคม 2559 1385
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู 12 มกราคม 2559 1024
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 12 มกราคม 2559 1008
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 12 มกราคม 2559 920
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 12 มกราคม 2559 637
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2559 780
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 17 ธันวาคม 2558 1366
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 14 ธันวาคม 2558 1687
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad 13 ธันวาคม 2558 1211
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2558 789
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 12 ธันวาคม 2558 872
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา 05 ธันวาคม 2558 671
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 03 ธันวาคม 2558 652
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 01 ธันวาคม 2558 826
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" 30 พฤศจิกายน 2558 1373
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” 25 พฤศจิกายน 2558 1780
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) 25 พฤษภาคม 2558 1548
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 17 พฤษภาคม 2558 1518
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 13 พฤษภาคม 2558 981
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 พฤษภาคม 2558 1134
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 12 พฤษภาคม 2558 1500
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ 12 พฤษภาคม 2558 1156
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 12 พฤษภาคม 2558 969
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 12 พฤษภาคม 2558 843