แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 839
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 24 พฤษภาคม 2559 572
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 486
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24 พฤษภาคม 2559 526
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 24 พฤษภาคม 2559 1386
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 23 มีนาคม 2559 1126
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 13 กุมภาพันธ์ 2559 889
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2559 1213
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 06 กุมภาพันธ์ 2559 597
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล 06 กุมภาพันธ์ 2559 590
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 06 กุมภาพันธ์ 2559 645
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) 06 กุมภาพันธ์ 2559 606
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” 06 กุมภาพันธ์ 2559 1439
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS 06 กุมภาพันธ์ 2559 600
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 06 กุมภาพันธ์ 2559 651
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12 มกราคม 2559 1155
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน 12 มกราคม 2559 1335
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู 12 มกราคม 2559 970
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 12 มกราคม 2559 951
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 12 มกราคม 2559 846
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 12 มกราคม 2559 590
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2559 720
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 17 ธันวาคม 2558 1306
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 14 ธันวาคม 2558 1620
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad 13 ธันวาคม 2558 1147
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2558 735
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 12 ธันวาคม 2558 814
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา 05 ธันวาคม 2558 608
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 03 ธันวาคม 2558 612
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 01 ธันวาคม 2558 763
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" 30 พฤศจิกายน 2558 1307
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” 25 พฤศจิกายน 2558 1706
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) 25 พฤษภาคม 2558 1486
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 17 พฤษภาคม 2558 1457
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 13 พฤษภาคม 2558 918
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 พฤษภาคม 2558 1067
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 12 พฤษภาคม 2558 1446
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ 12 พฤษภาคม 2558 1091
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 12 พฤษภาคม 2558 904
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 12 พฤษภาคม 2558 779