แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 1724
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 24 พฤษภาคม 2559 1552
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 24 พฤษภาคม 2559 1347
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 24 พฤษภาคม 2559 1405
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 24 พฤษภาคม 2559 2603
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 23 มีนาคม 2559 2137
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 13 กุมภาพันธ์ 2559 1794
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 13 กุมภาพันธ์ 2559 2196
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 06 กุมภาพันธ์ 2559 1531
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล 06 กุมภาพันธ์ 2559 1477
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 06 กุมภาพันธ์ 2559 1627
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) 06 กุมภาพันธ์ 2559 1724
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” 06 กุมภาพันธ์ 2559 2538
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS 06 กุมภาพันธ์ 2559 1650
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 06 กุมภาพันธ์ 2559 1495
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12 มกราคม 2559 2180
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน 12 มกราคม 2559 2241
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู 12 มกราคม 2559 1898
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 12 มกราคม 2559 1795
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 12 มกราคม 2559 1750
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 12 มกราคม 2559 1533
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2559 1626
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช 17 ธันวาคม 2558 2207
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 14 ธันวาคม 2558 2668
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike for Dad 13 ธันวาคม 2558 2151
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2558 1647
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 12 ธันวาคม 2558 1733
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา 05 ธันวาคม 2558 1590
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 03 ธันวาคม 2558 1509
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 01 ธันวาคม 2558 1665
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" 30 พฤศจิกายน 2558 2163
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” 25 พฤศจิกายน 2558 2718
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) 25 พฤษภาคม 2558 2432
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 17 พฤษภาคม 2558 2553
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 13 พฤษภาคม 2558 1732
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 พฤษภาคม 2558 2004
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 12 พฤษภาคม 2558 2244
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ 12 พฤษภาคม 2558 1998
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 12 พฤษภาคม 2558 1785
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 12 พฤษภาคม 2558 1631