ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558

โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร“ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงาน โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry Pi ด้วยการวิเคราะห์ใบหน้า ในงาน ประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 โดยจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยนางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน ได้อธิบายโครงงานแก่ท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ภาพกิจกรรม]