รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ในงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ [ภาพกิจกรรม]