การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558

ตามที่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 และได้ทำการมอบตัวนักเรียนในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนนักรียนในระดับชั้น ม.1 จำนวน  456 คน และจำนวนนักเรียนในระดับขั้น ม.4 จำนวน  259 คน [ภาพกิจกรรม]