กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์”

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ