สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดสอบธรรมสนามหลวงขั้นนักธรรมชั้นตรี ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมศึกษา ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 [ภาพกิจกรรม]