กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยกร" ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรและตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...อภิชาติ ชัยชนะ