ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา

 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช  ณ หอประชุมอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-10.30 [ภาพกิจกรรม]