กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับหน่วยงานอื่นในอำเภอบ้านนา ร่วมกันจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบ้านนา กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และพิธีวางพวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอบ้านนา [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...อภิชาติ ชัยชนะ,ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ