กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1

งานหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4/1 ณ เดอร์ชิลรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี และทีมงานวิทยากรโดย อ.จีรศักดิ์ สุวรรณโน [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...อภิชาติ  ชัยชนะ