พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

คณะผู้บริหาร  ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...สุดารันย์ สุขสมบูรณ์