การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม