กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ