พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3

งานห้องเรียนพิเศษและงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันเสาร์ที่  27 มิถุนายน 2558 และ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558  โดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม

 

ภาพโดย...อภิชาติ ชัยชนะ