กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สุขสันต์ 59 ชาว น.พ.ก."  ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม

ภายโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ