กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน

จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก้า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 สำหรับนักเรียน ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีกิจกรรมกินเลี้ยงระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน กิจกรรมจับของขวัญ การแสดงตนตรีของนักเรียน  [ภาพกิจกรรม
ภายโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ